Order picking systeem





18 February 2012

Order picking systeem

Voor het sorteren van dozen hebben wij voor een distributiecentrum dit order picking systeem geïnstalleerd.