Sponsoring en MVO

Naast onze betrokkenheid ten opzichte van onze klanten staat maatschappelijk verantwoord ondernemen ook hoog in het vaandel bij ons. Als bedrijf vinden we het belangrijk te investeren in sport en maatschappelijk welzijn. We zetten ons daarom in voor maatschappelijke initiatieven en via sponsoring.
Martin Stolze ondersteunt lokale verenigingen, stichtingen en organisaties op het gebied van sport en gezondheid. Dat hoeft niet altijd in geld te worden uitgedrukt. Het kan ook gaan om publiciteit. Hoe en in welke mate, dat bepalen we per project. Op deze manier willen wij onze medewerkers en klanten inspireren en dragen we ons steentje bij aan maatschappelijk verantwoorde activiteiten.
We ontvangen vele verzoeken voor sponsoring, onder andere van verenigingen en goede doelen. Wij vinden het belangrijk om goede initiatieven te steunen. Helaas kunnen we niet aan elke aanvraag gehoor geven. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken hebben wij een sponsorbeleid en budget opgesteld. Dit beleid richt zich met name op activiteiten die relatie hebben met het thema “sport en maatschappelijk welzijn”. Heeft u een passend sponsoringvoorstel? Mail uw verzoek naar marketing@martinstolze.nl.

Sportverenigingen

Verenigingen en stichtingen hebben in deze tijd een belangrijke maatschappelijke rol. De verenigingen in ons land vormen het grootste sociale netwerk. Ze verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en dragen hiermee bij aan een betere samenleving. Sport is niet alleen een belangrijk verbindend element in onze samenleving. Voldoende lichaamsbeweging vinden wij belangrijk voor zowel onze eigen medewerkers als de maatschappij. Daarom stimuleren we een actieve levensstijl waarin beweging op welke manier dan ook een belangrijke plaats inneemt.


Martin Stolze is om die redenen al jaren hoofdsponsor van Korfbalvereniging Valto. CKV Valto is een korfbalvereniging voor jong en oud. Iedereen is welkom. Daarom verbinden wij onze naam graag aan deze mooie vereniging.


Quintus Handbal mag zich een van de grootste handbalverenigingen van Nederland noemen. In de afgelopen jaren heeft Quintus vele successen gekend en is daarmee een begrip in de Nederlandse handbalwereld. Ook van deze vereniging zijn wij trotse sponsor.

Sport is een leuke manier om gezond te blijven!

Een behandeling op maat voor iedere, individuele kankerpatiënt

Wij steunen de
Ronald Moerings foundation

Waarom Antoni van Leeuwenhoek?
Dat doen we omdat wij willen bijdragen aan de ambitie van dit topinstituut: een behandeling op maat voor iedere, individuele kankerpatiënt. Inmiddels heeft het Antoni van Leeuwenhoek de kennis en techniek in huis voor behandelingen die de specifieke tumor van elke individuele patiënt bestrijden. Nu kan dit op kleine schaal, maar het is de bedoeling dat er voor iedere patiënt een persoonlijk behandeling komt “kankertherapie op maat”. Om dit te realiseren, moet snel meer onderzoek gedaan worden en daar is geld voor nodig. Wij vinden dit een heel mooi initiatief waar wij graag een bijdrage aan leveren. Lees meer >

Eigen inbreng

We vinden het belangrijk betrokken te zijn bij onze medewerkers en klanten. Daarom ondersteunen wij initiatieven waar zij zich hard voor maken.